VALTIOVARAINMINISTERIÖN MÄÄRÄÄMÄT KUNTIEN TAKAUSKESKUKSEN VALTUUSKUNNAN JÄSENET JA VARAJÄSENET 2022-2025

2.12.2021

Valtiovarainministeriö on määrännyt Kuntien takauskeskuksen valtuuskunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä toimikaudeksi 1.1.2022‒31.12.2025 Suomen Kuntaliiton ehdotuksen mukaisesti.

© Copyright - Kuntien takauskeskus