Maakuntauudistuksen valtiontakauksille tulee saada oikeusvarmuus – Heikki Niemeläinen

Perustuslain vaatimus, jonka mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua tarkoin lakiin, suojaa paitsi julkisen vallan kohdetta myös sen käyttäjää. Kirjoittaja: Heikki Niemeläinen

Yritys ei paikkaa maakunnan maksuvalmiutta – Paula Aikio-Tallgren

Kun valinnanvapausmalli ei sisällä maakunnan mahdollisuutta lisärahoitukseen, voi rahoitusviiveen kantajaksi jäädä yritys, ellei maakunnalla ole rahaa laskujen maksuun. Kirjoittaja: Paula Aikio-Tallgrén

Yliopistouudistuksen virheet pitää välttää maakunnissa – Heikki Niemeläinen

Yliopistolaitos hukkaa noin 150 professorityövuotta vastaavan summan varoja vuodessa pääomahuoltonsa sekavuuteen. Näin ei saa käydä maakunnissa. Kirjoittaja: Heikki Niemeläinen

Lohturetoriikka häivyttää soten ongelmat – Johanna Hietalahti

Puheet digiloikasta ja valinnanvapaudesta ovat Lapissa lohturetoriikkaa, joka lakaisee sote- ja maakuntauudistuksen ongelmat maton alle. Kirjoittaja: Johanna Hietalahti

Kunnilla on oikeus sote-korvauksiin – Valtteri Immonen ja Heikki Niemeläinen

Sote-uudistuksen yhteydessä tehtävät korvauksettomat omaisuudensiirrot olisivat ristiriidassa lainsäädännön perinteen ja markkinatalouden perusteiden kanssa. Kirjoittajat: Valtteri Immonen ja Heikki Niemeläinen

Asukkaiden itsehallintoa tulee vaalia uudistuksissa – Heikki Niemeläinen

Maakunnat ja kunnat tulee perustaa yhtenäisen itsehallinnon ja veropohjan piirissä, jolloin niiden työnjako ja taloudelliset suhteet voivat kehittyä luontevasti. Kirjoittaja: Heikki Niemeläinen

Itsehallinto kuntia suuremmilla hallintoalueilla (PL 121 §) ja sen toteuttaminen – Kimmo Sasi

Suomessakin maakuntahallinto pitäisi rakentaa ruotsalaisen mallin pohjalle. Kirjoittaja: Kimmo Sasi

Maakunnista pitää tehdä aluetason kuntia – Hannes Manninen ja Kimmo Sasi

Hallituksen linjaus 18 maakunnasta, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuusta sekä maakunnille siirrettävistä tehtävistä on perusteltu. Avoimeksi näyttää jääneen maakunnan oikeudellinen luonne. Kirjoittajat: Hannes Manninen ja Kimmo Sasi

Maakunnat kuntalain perustalle kuten Ruotsissa – Reijo Vuorennon haastattelu Kuntalehdessä

Maakunta ja edelleen toimintaansa jatkavat kunnat päättäisivät alueelleen soveltuvasta toimivaltojen ja rahoituksen jaosta. Reijo Vuorennon haastattelu Kuntalehdessä.

Syömävelka on erotettava investointivelasta – Minna Punakallio ja Reijo Vuorento

Taloustilastojen pitäisi näyttää julkisen velan kohdentumisen kulutusmenoihin ja investointeihin. On tärkeää muistaa, että investoinneista syntyy tuottoja. Kirjoittajat: Minna Punakallio ja Reijo Vuorento