Professori Kaarlo Tuorin asiantuntijaselvitys maakuntien jäsenyydestä Kuntien takauskeskuksessa

Professori Kaarlo Tuorin asiantuntijaselvitys maakuntien jäsenyydestä Kuntien takauskeskuksessa

Professori Kaarlo Tuorin asiantuntijaselvitys maakuntien verotusoikeudesta sekä nollariskiluokituksen edellytyksistä

Professori Kaarlo Tuorin asiantuntijaselvitys maakuntien verotusoikeudesta sekä nollariskiluokituksen edellytyksistä

Kunnan omaisuuteen liittyvä kunnan itsehallinnon turvaava kompensaatiosääntely – PeVL 26/2017 vp.

Kunnan omaisuuteen liittyvä kunnan itsehallinnon turvaava kompensaatiosääntely.

Omaisuudensuoja Ounasjoen rakentamiskiellon yhteydessä.

Omaisuudensuoja Ounasjoen rakentamiskiellon yhteydessä.

Omaisuudensuoja korkeakoulujen hallinnon yhdenmukaistamisen yhteydessä – PeVL 6/1970

Omaisuudensuoja korkeakoulujen hallinnon yhdenmukaistamisen yhteydessä.

Omaisuudensuoja Kansaneläkelaitoksen vakuutusmaksujen korotuksen yhteydessä – PeVL 1/1960 vp.

Omaisuudensuoja Kansaneläkelaitoksen vakuutusmaksujen korotuksen yhteydessä.

Omaisuudensuoja manttaalikuntalaitoksen lakkauttamisen yhteydessä – PeVL 3/1959 vp.

Omaisuudensuoja manttaalikuntalaitoksen lakkauttamisen yhteydessä.

Omaisuusjärjestelyt sodan johdosta tappiota kärsineiden säästöpankkien osalta – PeVL 10/1946 vp.

Omaisuusjärjestelyt sodan johdosta tappiota kärsineiden säästöpankkien osalta.

Omaisuudensiirrot pienille tiloille Kemijärven, Sallan ja Kuusamon kunnissa – PeVL 1/1944 vp.

Omaisuudensiirrot pienille tiloille Kemijärven, Sallan ja Kuusamon kunnissa.