VIIDEN MILJARDIN EURON OHJELMA KUNTIEN MÄÄRÄYSVALLASSA OLEVIEN ENERGIAYHTIÖIDEN MAKSUVALMIUDEN TURVAAMISEKSI

7.9.2022 TIEDOTE

Kuntien takauskeskuksen hallitus on 7.9.2022 päättänyt ilmoittaa EU-komissiolle ohjelmasta, jossa takauskeskuksen jäsenkunnat voivat myöntää lainoja tai takauksia määräysvallassaan oleville energiayhtiöille maksuvalmiuden tilapäiseen turvaamiseen. Ilmoitus tehdään yhteistyössä Kuntarahoitus Oyj:n ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Ohjelman suuruus on viisi miljardia euroa. Tämänhetkisen arvion mukaan ohjelma tulisi koskemaan noin 25 yhtiötä. Rahoituksen ehdot täsmentyvät Kuntarahoituksen ja EU-komission kanssa käytävien neuvottelujen ja komission päättämän ohjelman mukaisesti.

Ohjelman tarkoituksena on vastata kuntien mahdollisiin tarpeisiin rahoittaa määräysvallassaan olevien energiayhtiöiden sähkön johdannaismarkkinoilla käytettäviä vakuuksia.

Kuntien takauskeskuksen tarkoituksena on toimia muodostuneessa tilanteessa kuntien yhteistoimintaelimenä.

EU-ilmoituksella Kuntien takauskeskus omalta osaltaan varmistaa, että takauskeskukselle vakuutena toimitetut, energiayhtiöiden lainoissa olevat kuntien takaukset ovat EU-komission käsittelemät ja niihin liittyy komission käsittelypäätös, jossa tukiohjelmaa ei vastusteta.

Arviot ohjelman yksityiskohdista perustuvat Energiateollisuus ry:n takauskeskukselle toimittamiin tietoihin. Näistä lisätietoja antaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Lisätietoja:

KUNTIEN TAKAUSKESKUS

Tapani Hellstén
hallituksen puheenjohtaja
0400 603 144

Heikki Niemeläinen
toimitusjohtaja
040 589 8348

ENERGIATEOLLISUUS RY

Jukka Leskelä
toimitusjohtaja
050 593 7233

© Copyright - Kuntien takauskeskus