Kuntien takauskeskuksen kanta maakuntien verotusoikeuden ja rahoitushuollon toteutukseen

Kuntien takauskeskuksen kannanotto kuntien yhteisen varainhankinnan turvaamiseksi maakuntauudistuksen yhteydessä.

Kuntien takauskeskuksen kannanotto kuntien yhteisen varainhankinnan turvaamiseksi maakuntauudistuksen yhteydessä.

Kuntien takauskeskuksen kannanotto maakuntauudistuksen valmisteluun.

Kuntien takauskeskuksen kannanotto maakuntauudistuksen valmisteluun.