Kuntien takauskeskuksen kanta maakuntien verotusoikeuden ja rahoitushuollon toteutukseen

Professori Kaarlo Tuorin asiantuntijaselvitys maakuntien jäsenyydestä Kuntien takauskeskuksessa

Professori Kaarlo Tuorin asiantuntijaselvitys maakuntien jäsenyydestä Kuntien takauskeskuksessa

Professori Kaarlo Tuorin asiantuntijaselvitys maakuntien verotusoikeudesta sekä nollariskiluokituksen edellytyksistä

Professori Kaarlo Tuorin asiantuntijaselvitys maakuntien verotusoikeudesta sekä nollariskiluokituksen edellytyksistä

Kunnan omaisuuteen liittyvä kunnan itsehallinnon turvaava kompensaatiosääntely – PeVL 26/2017 vp.

Kunnan omaisuuteen liittyvä kunnan itsehallinnon turvaava kompensaatiosääntely.

Kuntien takauskeskuksen kannanotto kuntien yhteisen varainhankinnan turvaamiseksi maakuntauudistuksen yhteydessä.

Kuntien takauskeskuksen kannanotto kuntien yhteisen varainhankinnan turvaamiseksi maakuntauudistuksen yhteydessä.

Kuntien takauskeskuksen kannanotto maakuntauudistuksen valmisteluun.

Kuntien takauskeskuksen kannanotto maakuntauudistuksen valmisteluun.