Kuntien takauskeskuksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Finanssivalvonnan lausunto hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä HE 15/2017 vp

Finanssivalvonnan asiantuntijalausunto (5.12.2017) eduskunnan hallintovaliokunnalle asiasta HE 15/2017 vp lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi.

Kuntien takauskeskuksen hallituksen kannanotto reformiministerityöryhmälle

Kuntien takauskeskuksen ratkaisuesitys maakuntauudistuksen tuomiin kehityshaasteisiin ja tavoitteisiin.

Yliopistouudistuksen virheet pitää välttää maakunnissa – Heikki Niemeläinen

Yliopistolaitos hukkaa noin 150 professorityövuotta vastaavan summan varoja vuodessa pääomahuoltonsa sekavuuteen. Näin ei saa käydä maakunnissa. Kirjoittaja: Heikki Niemeläinen

Kuntien takauskeskuksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamiseksi

Lausuntoon liittyy takauskeskustarkastajan lausunto sekä OTL Kari Prättälän lausunto Kuntien takauskeskukselle. Ohessa on myös yhteenveto kuntien antamista lausunnoista sekä valtiovarainministeriön lausuntopyyntö.

Kuntien takauskeskuksen toimitusjohtajan Heikki Niemeläisen asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksistä HE 15/2017 ja HE 47/2017

Lausunto sekä lausuntoon liittyvä esitelmä.

Lohturetoriikka häivyttää soten ongelmat – Johanna Hietalahti

Puheet digiloikasta ja valinnanvapaudesta ovat Lapissa lohturetoriikkaa, joka lakaisee sote- ja maakuntauudistuksen ongelmat maton alle. Kirjoittaja: Johanna Hietalahti

Kuntien takauskeskuksen lausunto valinnanvapauslakiin.

Kuntien takauskeskuksen lausunto valinnanvapauslakiin.