Kunnilla on oikeus sote-korvauksiin – Valtteri Immonen ja Heikki Niemeläinen

Sote-uudistuksen yhteydessä tehtävät korvauksettomat omaisuudensiirrot olisivat ristiriidassa lainsäädännön perinteen ja markkinatalouden perusteiden kanssa. Kirjoittajat: Valtteri Immonen ja Heikki Niemeläinen

Kuntien takauskeskuksen kannanotto kuntien yhteisen varainhankinnan turvaamiseksi maakuntauudistuksen yhteydessä

Kannanottoon liittyy perustelumuistio.

Kuntien takauskeskus 20 vuotta

Juhlaesitelmän piti professori Martti Häikiö. Samalla julkaistiin kuntien yhteisen varainhankinnan historiikki ja luovutettiin kuntayhteisöjen rahoittama lahjoitusprofessuuri.

Asukkaiden itsehallintoa tulee vaalia uudistuksissa – Heikki Niemeläinen

Maakunnat ja kunnat tulee perustaa yhtenäisen itsehallinnon ja veropohjan piirissä, jolloin niiden työnjako ja taloudelliset suhteet voivat kehittyä luontevasti. Kirjoittaja: Heikki Niemeläinen

Kuntien takauskeskuksen kannanotto maakuntien perustamiseen

Kuntien takauskeskuksen kannanoton mukaan kuntamuotoisesti perustetut maakunnat luovat edellytykset ylläpitää ja edelleen kehittää kuntien yhteisen varainhankinnan nykyistä toimivuutta.