Omaisuudensuoja Ounasjoen rakentamiskiellon yhteydessä.

Omaisuudensuoja Ounasjoen rakentamiskiellon yhteydessä.

Omaisuudensuoja korkeakoulujen hallinnon yhdenmukaistamisen yhteydessä – PeVL 6/1970

Omaisuudensuoja korkeakoulujen hallinnon yhdenmukaistamisen yhteydessä.

Omaisuudensuoja Kansaneläkelaitoksen vakuutusmaksujen korotuksen yhteydessä – PeVL 1/1960 vp.

Omaisuudensuoja Kansaneläkelaitoksen vakuutusmaksujen korotuksen yhteydessä.

Omaisuudensuoja manttaalikuntalaitoksen lakkauttamisen yhteydessä – PeVL 3/1959 vp.

Omaisuudensuoja manttaalikuntalaitoksen lakkauttamisen yhteydessä.

Tuberkuloosilaki 649/1948

Omaisuusjärjestelyt sodan johdosta tappiota kärsineiden säästöpankkien osalta – PeVL 10/1946 vp.

Omaisuusjärjestelyt sodan johdosta tappiota kärsineiden säästöpankkien osalta.

Omaisuudensiirrot pienille tiloille Kemijärven, Sallan ja Kuusamon kunnissa – PeVL 1/1944 vp.

Omaisuudensiirrot pienille tiloille Kemijärven, Sallan ja Kuusamon kunnissa.